İstehsalat prosesi

1. fabrikimiz

2. material QC

2. material QC

3. Kəsmə

3. Kəsmə

3. Kəsmə

4. İlk cilalama

5. Montaj

6. yapışqan

7. QC

8. Dırnaq

9. cilalama

10. QC

11. Menteşələri və qandalları sürün

12. gözləmə

12. Rəng ölür

13. Oyma

13. lazerlə oyma

14. QC

14. QC

15. Qablaşdırmağa hazırdır

16. Qablaşdırma materialı

16. Qablaşdırma

17. Yaxşı doludur

18. konteyner yüklənməsi

[W7JRD]MW1MZJMF_0X~3D29